Éadaí frásaí

sa bhaile phrases

Bia phrases

ag siopadóireachta phrases

An aimsir frásaí

an scoil foclóir agus frásaí

http://www.isfeidirliom.ie/ (can only be played on devices which support flash player such as laptops & computers)

http://digitaldialects.com/Irish.htm (also needs flash player enabled)

 

Gaeilge Béarla
beirt 2 (people)
triúr 3 (people)
Ceathrar 4
cúigear 5
Seisear 6
Seachtar 7
ochtar 8

 

Gaeilge Béarla
An bhfuil aon deirfiúr nó deartháir agat? Do you have any brothers or sisters?
Cé mhéad   atá agat? How many do you have?
 

                agam.

Tá beirt deirfiúreacha agam.

Tá deartháir amháin agam.

I have            .

I have 2 sisters.

I have 1 brother.

Níl aon      agam. I do not have any       .
            níos óige / níos sine ná mé.                              is younger / older than me.

 

Cé mhéad duine atá i do theaghlach? How many are in your family?
    i mo theaghlach. There are         in my family.

 

Inis dom fút féin; 

…………. is ainm dom. 

Tá gruaig …………………………..orm. (fionn, rua, donn, dubh)

Tá súile ………………. agam. (gorma, glasa, donna)

Tá mé ………… mbliana d’aois. (naoi/deich)

Tá mé i mo chónaí i ………………

Is maith liom ………… ach is fearr liom ………….